Vilma Iggersová

Fotografie

Vilma George Iggersová (*1921 v Horšovském Týně), vystudovala germanistiku na univerzitě v Chicagu (Ph.D. 1952), učila především na vysokých školách v Little Rocku, Faytteville, New Orleansu a Chicagu. Od roku 1966 působí na Canisius College v Buffalu. Ve své vědecké práci se snaží postihnout některé charakteristické prvky světa, v němž prožila své dětství; tedy zejména soužití Čechů, židů a Němců v Čechách a obecněji ve střední Evropě. Nepřímo se tohoto tématu týkala již první publikovaná monografie Karl Kraus, A Viennese Critic of the Twentieth Century (1967). K poznání myšlení a sociálního prostředí židů v českých zemích v 18.-20. století významně přispěla práce Die Juden in Böhmen und Mähren. Ein historisches Lesebuch (1986), která v roce 1993 vyšla rovněž anglicky. Z jiného úhlu mapuje intelektuální svět a sociální problematiku české, německé a židovské společnosti práce Women of Prague. Ethnic Diversity and Cultural Change from the Eighteenth Century to the Present (1995). Svými články o problematice zejména židovské identity v českých zemích přispěla do četných sborníků a časopisů v USA, v Německu a v dalších zemích. Aktivně se zapojila do boje za občanská práva ve Spojených státech a intenzivně se snaží zprostředkovávat kontakty mezi německým, americkým a českým prostředím. Za vynikající reprezentaci České republiky ve světě obdržela v roce 2004 od Ministerstva zahraničí ČR cenu Gratis agit.

 

U nás vyšlo