Vít Boček

Fotografie

Vít Boček (1980) vystudoval bohemistiku, obecnou jazykovědu a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2002 zde získal titul Ph.D. v oboru srovnávací indoevropská jazykověda. Od roku 2005 je pracovníkem etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.

 

U nás vyšlo