Vítězslav Sommer

Fotografie

Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.

Vystudoval historii na FF UK. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Zabývá se českými a československými dějinami ve 20. století, československým komunismem a dějinami, teorií a metodologií historiografie. Je spoluautorem několika monografií a řady odborných studií a článků.

 

U nás vyšlo