Vladimír Dočkal

Fotografie

Vladimír Dočkal, vědecký pracovník Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě.

 

U nás vyšlo