Vratislav Doubek

Fotografie

Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.

(* 1965), vystudoval historii

a rusistiku na Filozofické fakultě

UK. Po ukončení studií nastoupil

v roce 1990 jako odborný pracovník

nově zřízeného Ústavu T. G. Masaryka

(od 1995 Masarykův ústav AV ČR).

Od roku 2000 působí jako odborný

asistent Ústavu politologie FF UK,

kde se v roce 2005 habilitoval.

Vedle desítek odborných studií

je autorem či spoluautorem řady

knižních monografi í: T. G. Masaryk

a česká slovanská politika

1882–1910 (1999), Česká politika

a Rusko (2006), Křehké vítězství.

  1. říjen v paměti Hradu : Proměny

československé státnosti 1918–1948

(2008, spolu s kolektivem autorů),

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit

(1894–1904) als Mittler zwischen der

Tschechischen und Wiener Moderne

(2011, spolu s Lucií Kostrbovou

a Kurtem Ifkovitsem), Parlament

v čase změny : Případové studie

z dějin českého a československého

parlamentarismu (2011, spolu

s kolektivem autorů). Významné jsou

rovněž jeho ediční práce, vydal mimo

jiné: Korespondence T. G. Masaryk

– Bedřich Hlaváč (2001, spolu

s M. Kučerou), T. G. Masaryk:

Parlamentní projevy 1907–1914 (2002,

spolu se Z. Kárníkem a M. Kučerou),

T. G. Masaryk: Parlamentní

projevy 1891–1893 (2001, spolu se

Z. Kárníkem a M. Kučerou), Cesty

na východ : Češi v korespondenci

M. F. Rajevského (2006).

V současnosti se V. Doubek

soustřeďuje na témata vývoje českého

a středoevropského politického

myšlení.

 

U nás vyšlo