Zbyněk Vydra

Fotografie

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., vystudoval historii na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě, nyní působí na Univerzitě Pardubice. Zabývá se evropskými (a ruskými) dějinami 19. a 20. století.

 

U nás vyšlo