Zdeněk Zbořil

Fotografie

PhDr. Zdeněk Zbořil (*1938) Vystudoval historii, indonesistiku a politologii na FFUK v Praze (1967, 1968, PhDr. 1992) a v letech 1969-1971 a 1992-2004 zde přednášel, na Ústavu indologie, dějiny zemí indonéského souostroví a jihovýchodní Asie. Studuje moderní politické dějiny (19. a 20.stol.) a komentuje mezinárodně politické aktuality a mezinárodní vztahy.

 

U nás vyšlo