Zdenko Maršálek

Fotografie

Zdenko Maršálek (nar. 1966 v Praze) pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a pro Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv v Praze. V roce 1989 dokončil studium na Pedagogické fakultě UK, v roce 2001 studium historie na Filozofické fakultě UK. Zabývá se především historií vojenství Československa a zemí střední Evropy v meziválečném období a v letech druhé světové války. Je spoluautorem monografií Český stát a střední Evropa. Od Velké Moravy k NATO (kol. aut., 2002), Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech (kol. aut., 2011). Působí také jako odborný redaktor a editor (mj. T. G. Masaryk: Válka a revoluce II: 1917, s K. Pichlíkem, 2008). Dlouhodobě zpracovává databázi příslušníků čs. vojenských jednotek za druhé světové války.

 

U nás vyšlo