Mnislav Zelený Atapana

Fotografie

Mnislav Atapana Zelený (nar. 1943) se po studiu ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské

(1965) a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1974) orientoval výhradně na

Latinskou Ameriku. Specializuje se nejen na kulturní antropologii, archeologii a historii, ale v

poslední době i na politické dění v celé oblasti, především v amazonských státech. Během

sedmnácti cest do Latinské Ameriky zde pobyl více než deset let, a to asi u patnácti indiánských

kmenů. Za největší „ocenění“ považuje adopci indiány Yawalapiti v Brazílii v roce 1989, kdy

získal jméno Atapana.

 

U nás vyšlo