Miroslav Žitný

Fotografie

je doktorandem Historického ústavu FF Jihočeské univerzity, kde se zabývá dějinami válečnictví a válečných kariér v raném novověku.

 

U nás vyšlo