Erb českých králů

zpět na výběr knih
Obálka

U této knihy je ukázka k dispozici. Rozklikněte obrázek pro zobrazení.

Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků

Štěpán Valecký

Kniha se věnuje vývoji českého znaku ve středověku. Mapuje samotný úsvit panovnické heraldiky na našem území, od raných zobrazení tradičních českých heraldických figur přes první použití figury dvouocasého lva až po dobu vlády rodu Lucemburků, kdy je česká panovnická prezentace znatelněji začleněna do evropského kontextu. Autor se pokusil o ucelené představení dostupných heraldických památek v historickém kontextu jejich vzniku a následné zařazení české panovnické heraldické figury do pomyslné chronologické řady sledující vývoj a proměny její podoby. Zobrazování erbu českého krále si zasluhuje samostatnou pozornost nejen pro poznání děl mnohdy vysokých uměleckých kvalit. Skrze ně je možné dokreslit historii naší země, neboť se jedná o dodnes platný symbol české státnosti.

Počet stran: 200

Vazba: vázaná s přebalem

Ilustrace: barevné ilustrace

Formát: 170 x 240

ISBN: 978-80-7422-633-5

Datum vydání: 5. března 2018

 


Objednávka


Tištěná kniha

O dotisk lze požádat . Již požádalo: 6

E-kniha (formáty ePub a Kindle, bez DRM)

není k dispozici

Audiokniha

není k dispozici


Hodnocení


Průměr
1
Ohodnotit jako ve škole
Jak hodnotili ostatní
1
 
0 krát
2
 
0 krát
3
 
0 krát
4
 
0 krát
5
 
0 krát
Celkem hodnotilo

0 lidí

 


Komentář k hodnocení


Přidávat komentáře ke knize je možné .

 


Komentáře od našich uživatelů


Zatím nebyl přidán žádný komentář.

 


Vyšlo v médiích


Vývoj českého znaku ve středověku

Leona Králíková

Zdroj: http://www.klubknihomolu.cz/147783/vyvoj-ceskeho-znaku-ve-stredoveku/

Ačkoli se problematice vývoje českého znaku dostávalo v historiografii poměrně hodně prostoru, dosud chybělo ucelené zpracování jeho proměn a komplexní výtvarně historický rozbor. Tuto mezeru se snaží vyplnit publikace Štěpána Valeckého.

Kniha Erb českých králů s podtitulem Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků, kterou vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2018, je dílem Štěpána Valeckého. Štěpán Valecký v současné době působí v Ústavu dějin křesťanského umění. Vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, přičemž se v bakalářské i diplomové práci věnoval problematice českého znaku ve středověku.

V publikaci Erb českých králů se autor věnuje vývoji českého znaku ...

Ačkoli se problematice vývoje českého znaku dostávalo v historiografii poměrně hodně prostoru, dosud chybělo ucelené zpracování jeho proměn a komplexní výtvarně historický rozbor. Tuto mezeru se snaží vyplnit publikace Štěpána Valeckého.

Kniha Erb českých králů s podtitulem Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků, kterou vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2018, je dílem Štěpána Valeckého. Štěpán Valecký v současné době působí v Ústavu dějin křesťanského umění. Vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, přičemž se v bakalářské i diplomové práci věnoval problematice českého znaku ve středověku.

V publikaci Erb českých králů se autor věnuje vývoji českého znaku v období vlády přemyslovské a lucemburské dynastie. Samotnému výkladu předchází pojednání o literatuře, kde autor shrnuje všechny důležité práce, které se problematice českého znaku ve středověku věnovaly. Následuje stručné seznámení čtenáře s tím, co je to vlastně heraldika. V této části autor konstatuje, že určujícím mezníkem ve vývoji heraldiky jsou křížové výpravy, kdy se začaly znaky objevovat v různých částech Evropy. Za důležitý (ale ne jediný) impuls pro používání erbů považuje vývoj ochranné výstroje válečníků během 11. a 12. století, kdy z faktu, že zbroj zakrývala celého válečníka, logicky vyplynula potřeba umět identifikovat spolubojovníka. Ačkoli jsou tyto informace studentům historie či obdivovatelům heraldiky známy, pro čtenáře, který k heraldice přistupuje coby nováček, jde o základní vědomosti, které je třeba znát.

Do obecné části výkladu spadá i pojednání o heraldických figurách orlice a lva, které jsou pro české prostředí typické. Autor vysvětluje historii těchto heraldických figur a konstatuje, že orlice zobrazená v letu měla vyjadřovat světovládný nárok a doložit, že panovník vládne z milosti boží. Heraldickou figuru lva zase označuje za „módní“ znamení středověku, které užívali ve znaku v určité době (až na výjimky) snad všichni králové křesťanského světa.

Část knihy, věnující se již samotnému vývoji českého znaku za Přemyslovců a Lucemburků, je rozdělena chronologicky dle jednotlivých panovníků. Tyto kapitoly pojednávají o tom, jak se český znak měnil za vlády Přemysla Otakara I., Václava I., Přemysla Otakara II., Václava II. a III., Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Výklad doprovázejí četné kresby a barevné fotografie, díky kterým si čtenář udělá jasnou představu o podobách popisovaného znaku. Autor ve svém textu shrnul dosavadní poznatky o prezentovaném tématu a efektivně spojil heraldický pohled s kunsthistorickým rozborem.

Publikace zaujme i čtenáře, kteří se heraldice soustavně nevěnují. Pro ně může být zdrojem zajímavých informací, například že dle jednoho ze základních heraldických pravidel jsou zvířecí figury popisovány vždy v mužském rodě. Tomuto pravidlu odporuje užívání termínu „orlice“, který se v české heraldické terminologii objevuje. Jelikož však jde o označení po staletí všeobecně používané a již zažité, nedošlo v tomto případě k úpravě názvosloví. Díky tomu, že se autor nevěnuje pouze úzce zaměřenému odbornému tématu, ale osvětluje i obecné principy heraldiky coby pomocné vědy historické, nabývá jeho publikace komplexního charakteru a je vhodná pro široký okruh čtenářů.

 


Dále doporučujeme