Hradní kaple I.

zpět na výběr knih
Obálka

U této knihy je ukázka k dispozici. Rozklikněte obrázek pro zobrazení.

I. doba přemyslovská

František Záruba

Architektonický, umělecký a funkční vývoj hradních kaplí představuje mimořádně zajímavé téma, které dosud nebylo souhrnně zpracováno. Řada dochovaných hradních kaplí přitom poskytuje nebývale kvalitní ukázky středověké (nejen) sakrální architektury.

Kaple byla často chápána jako velmi prestižní záležitost, jež reprezentovala vlastníka hradu. Ve středověkých Čechách se podařilo doložit existenci přibližně sto hradních kaplí, z nichž se dochovala pouhá část. Přesto nebylo možné o všech pojednat v jediném svazku. První díl překládaného triptychu pojednává o nejstarším přemyslovském období. Čtenář se zde seznámí s řadou nádherných kaplí typu Zvíkova, Bezdězu nebo Horšovského Týna. Navazující svazek bude následně věnován době lucemburské, reprezentované např. Lipnicí, Karlštejnem, kaplí Všech svatých na Pražském hradě či Vlašským dvorem. Závěrečný svazek o pohusitském období, provádí hradní sakrální architekturou na Křivoklátě, Smečně nebo Švihově. Poutavou četbu doprovází ilustrativní, zajímavá a bohatá obrazová příloha.

Počet stran: 296

Vazba: vázaná s přebalem

Ilustrace: černobílé ilustrace

Formát: 170x240

ISBN: 978-80-7422-335-8

Datum vydání: 4. února 2016

 


Objednávka


Tištěná kniha

O dotisk lze požádat . Již požádalo: 7

E-kniha (formáty ePub a Kindle, bez DRM)

není k dispozici

Audiokniha

není k dispozici


Hodnocení


Průměr
2
Ohodnotit jako ve škole
Jak hodnotili ostatní
1
 
0 krát
2
 
0 krát
3
 
0 krát
4
 
0 krát
5
 
0 krát
Celkem hodnotilo

0 lidí

 


Komentář k hodnocení


Přidávat komentáře ke knize je možné .

 


Komentáře od našich uživatelů


Zatím nebyl přidán žádný komentář.

 


Vyšlo v médiích


Hradní kaple. I. doba přemyslovská. Opera Facultatis theologica cathotlicae Univarsitatis Carolinae Pragensis

Dana Dvořáčková-Malá

Zdroj: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky/2016/cislo-1.ep/

Kniha Františka Záruby se věnuje významu hradních kaplí na našem území, a to převážně v období 13. století. Nepomíjí však ani kapli Všech svatých na Pražském hradě, která vznikala již v předcházejícím věku a v daném kontextu dle autora předjímala či ovlivnila další stavební vývoj. Publikace představuje první díl Zárubou připravované trilogie, jež vydává Katolická teologická fakulta spolu s Nakladatelstvím Lidové noviny. Téma – jak je předesláno v úvodu knihy (s. 10–11) – by mělo obsáhnout následně dobu lucemburskou a skončit v první polovině 16. století, resp. nástupem Habsburků na český trůn.

První svazek zohledňuje kaple převáženě z pohledu stavebně ...

Kniha Františka Záruby se věnuje významu hradních kaplí na našem území, a to převážně v období 13. století. Nepomíjí však ani kapli Všech svatých na Pražském hradě, která vznikala již v předcházejícím věku a v daném kontextu dle autora předjímala či ovlivnila další stavební vývoj. Publikace představuje první díl Zárubou připravované trilogie, jež vydává Katolická teologická fakulta spolu s Nakladatelstvím Lidové noviny. Téma – jak je předesláno v úvodu knihy (s. 10–11) – by mělo obsáhnout následně dobu lucemburskou a skončit v první polovině 16. století, resp. nástupem Habsburků na český trůn.

První svazek zohledňuje kaple převáženě z pohledu stavebně historického průzkumu a uměleckohistorické analýzy (s. 11–12). Čtenáři nabízí možnost nahlédnout do prostor jednotlivých hradů a odkrývat tajemství jejich vzniku. Po úvodu a přehledu o dosavadním bádání (s. 13–25) vtělil autor své úvahy do čtyř klíčových kapitol. První z nich se zabývá „Počátky vrcholně středověkých kaplí v Čechách“ (s. 27–78) a zachycuje jak raně středověké hradní prostory obecně, tak i jednotlivě. Představuje například Pražský hrad, Velešín, Landštejn, Týnec nad Sázavou, Loket, Blatnou a končí pojednáním o hradních kaplích císařů Svaté říše římské.

Další kapitola zahrnuje raně gotické prostory hradních kaplí z druhé poloviny 13. věku (s. 79–180). Do problematiky nás uvádí nástinem vývoje gotického kaplového prostoru v západní i střední Evropě, přičemž nepomíjí ani vliv Saint Chapelle v Paříži. Z domácích objektů zahrnuje kaple na hradech Jindřichův Hradec, Zvíkov, Písek, Houska, Myšenec, Křivoklát, Hluboká nad Vltavou, Chrudim, Bezděz, Nižbor, Osek/ Rýzmuburk. Ve třetí kapitole autor čtenáře zavádí do prostoru biskupských obydlí, konkrétně na starší sídlo biskupů na Pražském hradě, dále do Roudnice nad Labem, Biskupský dvůr na Malé Straně a Horšovský Týn. V závěrečné části se dostáváme do šlechtického prostředí, kde jsou mapovány nejprve dvorce domácí nobility, a následuje pojednání o významu kaple v této sociální vrstvě. Poté již nadchází zachycení stavu kaplí na některých šlechtických hradech: na Hradu u Čtyřkol, Českém Šternberku a Okoři. V závěru se Záruba snaží postihnout ještě institut kapelanátu a význam nadání pro vlastní kaple.

Publikaci doprovází četná fotodokumentace a pečlivé situační plánky, nezbytný poznámkový aparát i seznam pramenů a literatury. První díl třísvazkového díla lze doporučit jako přehledné dílo nejen pro poučeného čtenáře, ale i coby výzvu pro další badatele.

 


Dále doporučujeme