Eva Chodějovská-Bílková

Fotografie

Eva Chodějovská-Bílková (* 1981) absolvovala obor archivnictví a pomocné vědy historické v kombinaci s historií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměstnána jako odborná pracovnice v Historickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. v Praze (kurátorka mapové sbírky a redaktorka Bollettino dell‘Istituto Storico Ceco di Roma). V roce 2014 dokončuje doktorské studium historie na Univerzitě Pardubice; na filozofických fakultách v Praze a v Pardubicích přednáší historickou geografii. Věnuje se kulturním dějinám raného novověku, česko-italským vztahům a regionálním dějinám východních Čech.

 

U nás vyšlo