Dagmar Hájková

Fotografie

Vystudovala obor čeština - dějepis na FF UK. V letech 1987 - 1992 byla zaměstnána v Národním muzeu v Praze v oddělení novodobých dějin. V roce 1992 začala pracovat v Ústavu T. G. Masaryka, kde dosud působí. Zabývá se českými moderními dějinami, zvláště pak problematikou prvního odboje a Masarykovy rodiny. Je také editorkou Masarykových spisů a korespondence.

 

U nás vyšlo