Filip Wittlich

Fotografie

Mgr. Filip Wittlich, Ph.D., vystudoval historii na FF UK. Působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Zabývá se českými a československými dějinami v 19. a 20. století, ikonografickými prameny, teorií a metodologií historiografie. Je spoluautorem několika monografií.

 

U nás vyšlo