František Šmahel

Fotografie

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., (1934) se věnuje historii pozdního středověku, zvláště rané české reformaci a humanismu, dále se zabývá dějinami Univerzity Karlovy a pozdně středověké filozofie. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zprvu působil v Městském muzeu v Litvínově, odkud v roce 1964 přešel do Historického ústavu ČSAV. Po propuštění z tohoto pracoviště nalezl zaměstnání jako řidič tramvaje, v osmdesátých letech byl odborným pracovníkem Muzea husitského revolučního hnutí v Táboře. V letech 1990-1998 stál v čele Historického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, kde stále působí.

 

U nás vyšlo