Jiří Friedl

Fotografie

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. (1976), vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR. Věnuje se dějinám Polska a česko/československo-polských vztahů ve 20. století, výsledky svých výzkumů publikoval v řadě studií v České republice a Polsku.

 

U nás vyšlo