Pavel Horák

Fotografie

Pavel Horák (1983) působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR a v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se českou levicí, v současnosti dějinami Svátku práce. Jeho prvotina Bohumil Laušman – politický životopis (Praha 2012) získala literární cenu Arnošta Lustiga, Miroslava Ivanova, Jaroslava Krejčího a nominaci na objev roku Magnesia Litera.

 

U nás vyšlo