Jan Klápště

Fotografie

Doc. PhDr. Jan Klápště (nar. 1949) je povoláním archeolog, do roku 1999 byl odborným a pak i vedoucím pracovníkem Archeologického ústavu, v současnosti vede Ústav pravěkých dějin na Filosofické fakultě UK v Praze. Jeho hlavním oborem je archeologie středověku, zvláště ve 13. století, zabývá se též metodologií oboru, dějinami historiografie a regionálními dějinami. Autor velkého množství vědeckých studií a článků, knižně zatím vydal Paměť krajiny středověkého Mostecka (1994).

 

U nás vyšlo