Jaroslav Mezník

Fotografie

Prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (31. prosince 1928 Bratislava – 28. listopadu 2008 Brno) byl český historik, profesor na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, odborník na (vrcholně) středověké dějiny střední a západní Evropy, za normalizace disident, signatář Charty 77, po sametové revoluci československý politik za obnovenou Československou sociální demokracii a poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění.

 

U nás vyšlo