Jaroslav Prokop

Fotografie

Prom. historik Jaroslav Prokop (16. 11. 1939) vystudoval obor historie – čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1975 pracuje v Městském muzeu v Novém Bydžově. Publikoval studie a články z regionálních dějin, o povstání poddaných v roce 1738 a o závěru života a díla Petra Brandla. Je autorem knihy Nový Bydžov v promě-nách staletí (2005) a další knihu o tomto městě připravuje pro edici Zmizelé Čechy.

 

U nás vyšlo