Tomasz Jurek

Fotografie

Prof. Tomasz Jurek (1962) je polský medievista, specializující se na dějiny Slezska. Pracuje v Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Je spoluautorem několikasvazkových Dějin Polska.

 

U nás vyšlo