Helena Kokešová

Fotografie

Helena Kokešová, vědecká pracovnice Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, historička zaměřená na české dějiny 19. století. Autorka monografií a studií, editorka několika svazků korespondence a pamětí.

 

U nás vyšlo