Pavel Kolář

Fotografie

Pavel Kolář vyučuje moderní dějiny na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Zabývá se především dějinami společenských věd a komparativními dějinami diktatur. Ve své poslední studii Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche (2016) předložil nový pohled na tzv. destalinizaci po roce 1956, kterou nechápe pouze jako počátek nevyhnutelného úpadku komunismu, ale i jako konsolidacisystému na nových základech.

 

U nás vyšlo