Ladislav Hladký

Fotografie

Doc. PhDr. Ladislav Hladký (1958), balkanolog zabývající se dějinami jižních Slovanů, působí v Historickém ústavu AVČR a přednáší na Masarykově univerzitě v Brně.

 

U nás vyšlo