Ludmila Kybalová

Fotografie

(1929- 2012) byla naší přední odbornicí v oboru historie textilního výtvarnictví a odívání. Vystudovala dějiny umění a etnografii na Karlově universitě v Praze, specializaci pro obor historického a současného textilu. Absolvovala rovněž aspirantská studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a rozšířila pak svůj zájem i na dějiny odívání. V roce 1968 vydala ve spolupráci s Olgou Herbenovou a Milenou Lamarovou Obrazovou encyklopedii módy, jedinou systematickou práci tohoto typu, která vyšla nejen česky, ale i v řadě světových jazyků. Pracovala jako redaktorka výtvarných publikací v Nakladatelství čs. výtvarných umělců, Artia a Odeon. Odborně spolupracovala s Židovským muzeem v Praze. Připravila řadu individuálních i skupinových výstav z oboru textilu, zejména tapiserií. Podílela se rovněž autorsky na Nové encyklopedii českého výtvarného umění (Academia, Praha 1996) a na Kronice českých dějin (partie o oděvu; Fortuna print, Praha 1999). V roce 2003 připravila výstavu "Textilní poklady z českých a moravských synagog"; zároveň vyšla publikace autorů Ludmily Kybalové, Evy Kosákové, Alexandra Putíka Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze), která získala v soutěži o nejkrásnější českou knihu roku 2003 první místo v kategorii vědecké a odborné literatury, a také první místo v soutěži Gloria musealis v kategorii publikační. Zemřela v červenci 2012.

 

U nás vyšlo