Tomáš Malý

Fotografie

Tomáš Malý (1978) pracuje na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve své pedagogické i odborné činnosti se věnuje dějinám náboženství a kultury střední Evropy raného novověku. Je autorem knih a studií o barokní zbožnosti, náboženské imaginaci a sekularizaci.

 

U nás vyšlo