Pavel Marek

Fotografie

Doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., je odborný asistent Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zabývá se dějinami šlechty a panovnického dvora v 16. a první polovině 17. století, především politickou komunikací mezi habsburskou a hispánskou monarchií. Je autorem mnoha publikací, např. Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna (2005) a La embajada española en la corte imperial 1558–1641. Figuras de los embajadores y estrategias clientelares (2013) či Smrt Rudolfa II. (s Václavem Bůžkem, NLN 2014).

 

U nás vyšlo