Markéta Křížová

Fotografie

Mgr. Markéta Křížová, PhD. (nar. 1974) vystudovala etnologii a historii na FF UK. Působí jako docentka ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. Zabývá se problematikou indiánských kultur Nového světa a koloniálními dějinami Ameriky, především vztahy původních obyvatel a Evropanů a problematikou otroctví černých Afričanů; a také dopady setkání s americkou realitou na evropské myšlení a vnímání sebe sama. Vydala popularizující práce Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace (Praha 2005) a Inkové: Nejmocnější indiánský stát (Praha 2006), a dále řadu odborných studií v časopisech a sbornících v České republice i v zahraničí. Překládá z angličtiny a španělštiny.

 

U nás vyšlo