Ondřej Felcman

Fotografie

Doc. Ondřej Felcman (nar. 1950), východočeský rodák, dnes docent Ústavu historických věd Pedagogické fakulty VŠP v Hradci Králové. Zabývá se soudobými čsl. dějinami, východočeskými regionálními dějinami, kladskými dějinami, územním vývojem českého státu, dějinami šlechty a pozemkového vlastnictví.

 

U nás vyšlo