Miloš Řezník

Fotografie

Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (1970), profesor evropských regionálních dějin na Filozofické fakultě univerzity v Chemnitz a spolupředseda Česko-německé komise historiků. Zabývá se dějinami Polska a habsburské monarchie se zaměřením na dějiny kolektivních identit, historickou paměť a proměny elit.

 

U nás vyšlo