František Šístek

Fotografie

Mgr. František Šístek, Ph.D., vystudoval mezinárodní teritoriální studia na FSV UK v Praze a moderní dějiny střední Evropy na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Doktorát v oboru kulturní a sociální antropologie obhájil na FHS UK v Praze. Působí jako vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, vyučuje balkanistiku na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Zabývá se moderními dějinami Balkánu, zejména bývalé Jugoslávie. Zaměřuje se na problematiku modernizace, obrazy a stereotypy, nacionalismus a kulturní dějiny.

 

U nás vyšlo