Pavel Soukup

Fotografie

Mgr. Pavel Soukup, Ph.D., vystudoval historii na Univerzitě Karlově v Praze, aktuálně působí v Centru medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. V letech 2012–2014 pobýval jako stipendiát Nadace Alexandra von Humboldta v Berlíně. Zabývá se problematikou pozdně středověkých herezí, zvláště husitství, náboženskou literaturou a křížovými výpravami.

 

U nás vyšlo