Václav Cvrček

Fotografie

Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.. Jazykovědec. Od roku 2006 pracuje jako vědecký pracovník Ústavu Českého národního korpusu FF UK, kde se věnuje gramatickému popisu češtiny, otázkám jazykového standardu a způsobům vytěžování korpusů. Spolupracuje na tvorbě autorských a frekvenčních slovníků a statistických popisů jazyka. Absolvent Filozofické fakulty UK oborů český jazyk a literatura a lingvistika - fonetika. Postgraduální studium v oboru korpusová lingvistika dokončil v roce 2008. Narozen v roce 1981 v Liberci.

 

U nás vyšlo