Moskva – Třetí Řím

zpět na výběr knih
Obálka

U této knihy je ukázka k dispozici. Rozklikněte obrázek pro zobrazení.

Od ideje k symbolu

Pavel Boček, Kolektiv autorů

Kniha se věnuje jednomu z nejdiskutovanějších fenoménů ruských dějin, ideji Moskvy coby Třetího Říma, kterou formuloval mnich Filofej ve dvacátých letech 16. století a která dodnes neztratila na své přitažlivosti.

Od svého vzniku se projevovala s rozdílnou intenzitou v různých obdobích a zvláště výrazně se odrážela v umělecké tvorbě. S ohledem na to kniha sleduje dvě základní linie – historickou a uměleckohistorickou. Přibližuje dobu a okolnosti vzniku Filofejovy představy, která byla úzce provázána s otázkou charakteru vlády ruského pravoslavného cara, jenž se dle této ideje stal ochráncem věčné římské říše a pravé křesťanské víry. Vedle Filofeje se kapitoly s historickou tematikou soustřeďují na další myslitele z řad duchovních, kteří se po pádu byzantské říše a osamostatnění ruské církve zabývali vnitřními problémy Moskovie. Uměleckohistorické kapitoly se zaměřují na reflexi myšlenky byzantského následnictví a Moskvy jako nového sakrálního centra v ruském umění a architektuře a věnují se také vzájemným kontaktům mezi východokřesťanským a západokřesťanským světem, při jejichž navazování náležela důležitá zprostředkovatelská úloha řeckým emigrantům, usazeným po dobytí Konstantinopole v Itálii. Intenzivněji byla myšlenka Moskvy jako Třetího Říma znovu oživena v 19. století, kdy s ní byly nově spojovány imperiální ambice ruské monarchie, ale pozornosti se jí dostávalo rovněž v souvislosti se snahou carského dvora orientovat ruskou společnost k byzantské tradici.

Počet stran: 352

Vazba: vázaná s přebalem

Ilustrace: barevné fotografie

Formát: 160 x 230

ISBN: 978-80-7422-582-6

Datum vydání: 29. listopadu 2019

 


Objednávka


Tištěná kniha

O dotisk lze požádat . Již požádalo: 4

E-kniha (formáty ePub a Kindle, bez DRM)

není k dispozici

Audiokniha

není k dispozici


Hodnocení


Průměr
2
Ohodnotit jako ve škole
Jak hodnotili ostatní
1
 
0 krát
2
 
0 krát
3
 
0 krát
4
 
0 krát
5
 
0 krát
Celkem hodnotilo

0 lidí

 


Komentář k hodnocení


Přidávat komentáře ke knize je možné .

 


Komentáře od našich uživatelů


Zatím nebyl přidán žádný komentář.

 


Vyšlo v médiích


Moskva jako následník Říma a Konstantinopole

LEONA KRÁLÍKOVÁ

Zdroj: http://www.klubknihomolu.cz/161215/moskva-jako-naslednik-rima-a-konstantinopole/

Myšlenka Moskvy jako Třetího Říma vznikla díky mnichu Filofejovi ve dvacátých letech 16. století a s různou intenzitou přetrvala až do současnosti. Sborník prací předních historiků a historiků umění zkoumá tento koncept z různých úhlů pohledu.

Publikace Moskva – Třetí Řím s podtitulem Od ideje k symbolismu, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Lidové noviny, je společným dílem kolektivu autorů, složeného především z ruských a českých historiků a historiků umění. Z českých autorů jmenujme Pavla Bočka, který působí při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a specializuje se na středověké dějiny východní Evropy a na církevní dějiny Ruska. Z ...

Myšlenka Moskvy jako Třetího Říma vznikla díky mnichu Filofejovi ve dvacátých letech 16. století a s různou intenzitou přetrvala až do současnosti. Sborník prací předních historiků a historiků umění zkoumá tento koncept z různých úhlů pohledu.

Publikace Moskva – Třetí Řím s podtitulem Od ideje k symbolismu, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Lidové noviny, je společným dílem kolektivu autorů, složeného především z ruských a českých historiků a historiků umění. Z českých autorů jmenujme Pavla Bočka, který působí při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a specializuje se na středověké dějiny východní Evropy a na církevní dějiny Ruska. Z ruských autorů zmiňme kupříkladu Archimandritu Makarije – pravoslavného duchovního, historika a medievalistu působícího na Katedře církevních dějin Moskevské duchovní akademie v Moskvě.

Představa o Moskvě jako o Třetím Římu vznikla ve dvacátých letech 16. století, kdy tuto koncepci vtělil do tří textů (dnes jsou označovány jako filofejovský cyklus) mnich pskovského Jeleazarova kláštera Filofej. Filofej řešil otázku osudu garanta existence křesťanského světa, kterým byla v jeho představách římská říše. Tu dle jeho názoru nešlo zničit, protože se do jejích dějin vepsal svým narozením Kristus. První Řím padl dle jeho výkladu proto, že přestal plnit úlohu ochránce křesťanského světa kvůli křesťanům, kteří se nechali přelstít císařem Karlem a papežem Formosem. Poté se věčná římská říše přesunula na východ do Konstantinopole, který se stal Druhým Římem. Ta padla podle Filofeje proto, že byzantští představitelé podepsali církevní unii a podřídili se latiníkům. Přesvědčení o tom, že nejdůležitější dějinná úloha patří moskevskému carství, přivedlo Filofeje k myšlence, že Moskva je Třetím Římem: „Všechny křesťanské říše zanikly a sešly se do jediné říše našeho gosudara, ta se podle proroctví stává římskou říší. Dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého nebude.“. Tato myšlenka následně přežila až do dnešních dnů, přičemž jde stále o jedno z nejkontroverznějších témat ruské historie.

Publikace sleduje dvě základní linie – historickou a uměleckohistorickou. Jejím hlavním cílem je přiblížit čtenáři období a širší historický kontext vzniku Filofejovy představy. Kapitoly s uměleckohistorickým přesahem se věnují reflexi konceptu Moskvy jako Třetího Říma v ruském umění a architektuře. Studie v knize jsou členěny chronologicky na čtyři hlavní části, které pokrývají období od 14. do 19. století. Každou z těchto částí uvozuje krátký text, usnadňující čtenáři orientaci v problematice a v ruských reáliích daného období.

 


Dále doporučujeme