Dušan Třeštík

Fotografie

PhDr. Dušan Třeštík, (1933 – 2007), absolvent FFUK, obor archivnictví-dějepis, zkušenosti získal i na studijních pobytech v Německu a ve Francii, kde studoval u J. Le Goffa. Působil v Historickém ústavu AV ČR a byl spolutvůrcem Centra medievistických studií, které je společným pracovištěm AV ČR a FFUK v Praze. Je autorem řady knih a článků např.: Počátky Přemyslovců (Praha 1981), Románské umění v Čechách a na Moravě (Praha 1983), Mysliti dějiny (Praha 1998), Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935) (Praha 1997), Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871 (Praha 2001) a dalších.

 

U nás vyšlo