Martin Wihoda

Fotografie

Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (1967) vystudoval Gymnázium v Opavě a poté filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 1990 působil jako asistent a odborný asistent na Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, od roku 1998 pracuje v Historickém ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáší dějiny středověku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou proměny středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku.

 

U nás vyšlo