Tomáš Halík

Fotografie

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948)

vzděláním filozof, sociolog, teolog a religionista. Držitel Templetonovy ceny za rok 2014.

Za totality činný v náboženském a kulturním disentu, nyní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti v Praze a prezident České křesťanské akademie, člen Evropské akademie věd a umění. Po roce 1989 podnikl studijní a přednáškové cesty po všech šesti kontinentech, byl hostujícím profesorem mimo jiné na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Je nositelem významných mezinárodních ocenění včetně Ceny kardinála Königa, Ceny Romano Guardiniho, čestného titulu Člověk smíření a Rytířského řádu za zásluhy od prezidenta Polské republiky. Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Benedikt XVI. monsignorem (čestným papežským prelátem). Jeho knihy a články vycházejí ve významných nakladatelstvích v řadě zemí. Za knihu Vzdáleným nablízku obdržel Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za rok 2009/2010.

KNIHY V POLŠTINĚ:

Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. WAM, Kraków 2004 (Co je bez chvění, není pevné)

Premowic do Zacheusza. WAM, Kraków 2005 (Oslovit Zachea, druhá část)

Zacheuszu! WAM, Kraków 2006 (Oslovit Zachea, první část)

Wzywany czy newzywany, WAM, Kraków 2006 (Vzýván i nevzýván)

Noc spowiednika. Ksiegarnija sw. Jacka, Katovice 2007 (Noc zpovědníka)

Drzewo ma jescze nadzieje. Znak, Kraków 2010 (Stromu zbývá naděje)

Dotknij ran. Znak, Kraków 2010 (Dotkni se ran)

Teatr dla aniolow. Znak, Kraków 2011 (Divadlo pro anděly)

KNIHY V ANGLIČTINĚ:

Patience with God. Doubleday, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 2009 (Vzdáleným nablízku)

KNIHY V NĚMČINĚ:

Geduld mit Gott. Herder Verlag Freiburg-Wien 2010 (Vzdáleným nablízku)

KNIHY V SLOVINŠTINĚ:

Dotakni se ran. Društvo apokalypsa, Lublaň 2010 (Dotkni se ran)

KNIHY V UKRAJINŠTINĚ:

Nič zpovidnika. Misioner, Lviv (Noc zpovědníka)

KNIHY V MAĎARŠTINĚ:

A gyóntató éjszakája. Kairosz, Budapest 2010 (Noc zpovědníka)

 

U nás vyšlo