Josef Žemlička

Fotografie

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

(nar. 1946 ve Slaném) patří k našim předním

medievalistům, jenž se specializuje

především na dějiny přemyslovského období

od 10. do počátku 14. století, vznik měst,

středověké osídlení a kolonizaci, počátky

a rozmach české šlechty a strukturální

proměny středověké společnosti. Po

vystudování filosofické fakulty UK, obor

archivnictví – pomocné vědy historické

(1970), kdy jeho učiteli byli zejména profesoři

Z. Fiala a I. Hlaváček, působil v akademickém

Ústavu čsl. a světových dějin, dnešním

Historickém ústavu AV ČR, kde pracuje

i nyní. Od roku 1990 přednáší i na filosofické

fakultě UK, kde dosáhl profesury, a je též

vědecky činný v pražském Centru

medievistických studií. Je autorem téměř

stovky studií a článků v našich a zahraničních

odborných časopisech a také četných

monografií, vědeckých i populárněji

zaměřených. Z nich jmenujme například

Vývoj osídlení dolního Poohří a českého

středohoří do 14. století (1980), Století

posledních Přemyslovců (1986, 1998), Zlatá

bula sicilská (1987), Přemysl Otakar I. (1990),

Čechové, Němci a stát Přemyslovců (1991),

Čechy v době knížecí (1997), Počátky Čech

Královských 1198-1253 (2002).

 

U nás vyšlo