Václav Bůžek

Fotografie

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (1959). Historik, ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se českými a středoevropskými dějinami raného novověku se zaměřením na dějiny šlechty a panovnického dvora, vychází z přístupů historické antropologie, dějin společnosti a symbolické komunikace. Vedle desítek studií v domácích i zahraničních odborných časopisech je autorem či spoluautorem několika knih.

 

U nás vyšlo